Tổng đài IP KX-HTS824

Thông số kỹ thuật Tổng đài IP KX-HTS824

SỐ TRUNG KẾ TỐI ĐA

Số lượng trung kế Tổng đài IP KX-HTS824 hổ trợ:

Kiểu máy KX-HTS824
Có sẵn Nâng cấp tối đa
Số lượng trung kế 8 (6 if G.729a) 8 (6 if G.729a)
SIP 6 (G.711)
4 (G.729a)
6 (G.711)
4 (G.729a)
Analogue 4 8

SỐ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI TỐI ĐA

Số lượng của từng loại thiết bị đầu cuối tổng đài IP KX-HTS824 hỗ trợ.

Kiểu máy KX-HTS824
Có sẵn Nâng cấp tối đa
Máy nhánh 24 24
SIP 24 24
Analogue 8 24
DISA (ch) 4* 4*
Built-in VM (ch) 4* 4*
Doorphone (Analogue) 0 2
Door Opener (Analogue) 0 2

* Có sẵn 4 kênh DISA và VM