Tổng đài Zycoo CooVox-U80

Tính năng Tổng đài Zycoo CooVox-U80:

 • Tối đa 200 máy nhánh
 • Tối đa 60 cuộc gọi đồng thời
 • Tối đa 40 cuộc gọi hội nghị đồng thời
 • Tối đa 36 hàng gọi
 • Tối đa 36 phòng họp hội nghị
 • Ghi âm lên tới 150 giờ (WAV)
 • Ghi âm lên tới 1500 giờ (GSM)
 • Tự động ghi âm cuộc gọi/ ghi âm bằng phím tắt
 • Xem lại Thông tin cuộc gọi
 • IVR đa cấp
 • TDM/SIP/IAX Extensions/trunks
 • Xử lý cuộc gọi Inbound/Outbound thông minh
 • Tính cước cuộc gọi theo thời gian
 • Kết nối máy nhánh từ xa/ Kết nối văn phòng từ xa
 • Cuộc gọi thoại
 • Chuyển hướng cuộc gọi