Tổng đài Zycoo CooVox-U60

Thông số cơ bản

  • Gọi Video, Call Center (ACD), IVR, .. đầy đủ các tính năng cao cấp của tổng đài
  • Hỗ trợ kết nối 3G/LTE và các tính năng mạng phong phú
  • Tính năng anh ninh cao cấp, như Refuse DoS và Firewall,..
  • Hỗ trợ 80 Cuộc gọi đồng thời
  • Lên tới 24 cổng (2FXO/2FXS/1FXOS)<
  • Lên tới 200 máy nhánh
  • Thời lượng ghi âm: 200,000 mins (.gsm); 20,000 mins (.wav)
  • Voicemail: 200,000 mins (.gsm); 20,000 mins (.wav)