Tai nghe Jabra GN2000 Mono

Tai nghe Jabra GN2000 Mono

• Trực tiếp kết nối với điện thoại để bàn

• Làm việc với các điện thoại bàn truyền thống

• Được thiết kế để tối ưu hóa các kinh nghiệm sử dụng một khách hàng truyền thông hợp nhất

• Kết nối với máy tính và có thể được sử dụng để truyền phát nhạc / âm thanh và cho các cuộc gọi thoại