Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT7730

• Bàn lập trình tổng đài 12 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TEB308, KX-TES824, KX-TEM824.
• Điện thoại trực.
• Có 12 nút đèn LED 2 màu báo trung kế, máy nhánh.
• Chuyển cuộc gọi đến máy nhánh đơn giản, nhanh chóng (chỉ cần nhấn nút đèn).
• Đèn báo cuộc gọi đến, tin nhắn.
• Speaker phone 2 chiều.