Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT333X

• Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 3 dòng.
• Cổng data port kết nối với một máy điện thoại thường để mở rộng thêm 01 máy nhánh.
• Điều chỉnh góc nghiêng với nhiều cấp độ.
• Điều chỉnh sáng tối, điều chỉnh âm lượng Headset và âm lượng Speaker-phone.
• Kết nối với tổng đài KX-TDA, KX-TDE.