Điện thoại analog Panasonic KX-TSC11

• 50 số điện thoại gọi đến, 20 số gọi đi
• Báo số gọi đến
• Khoá đường dài, di động bằng mã