Điện thoại analog Panasonic KX-TS560ML

• Nhớ 20 số điện thoại
• Báo số gọi đến
• Gọi lại số điện thoại gần nhất