Bàn phím mở rộng Yealink EXP40

• Hỗ trợ lên đến 6 module
• 2 phím điều khiển độc lập
• Màn hình LCD với đồ họa phong phú
• 20 phím vật lý cho mỗi màn hình LED
• Thêm 20 phím qua một “trang chuyển đổi” chính

A