Giải pháp tổng đài IP cho các doanh nghiệp Start-up

Khi bạn khởi nghiệp với một công ty mới, một trong những điều bạn muốn là doanh nghiệp của bạn trông không giống một công ty mới thành lập. Bạn muốn doanh nghiệp của bạn tạo dựng được hình ảnh thành công và chuyên nghiệp hơn.

Giải pháp tổng đài IP cho các doanh nghiệp Start-up

Nhưng có thực sự bạn có thể nâng cấp hình ảnh – quy trình làm việc của công ty – chỉ đơn giản là sử dụng nguồn lực tuyệt vời của công nghệ. Chúng ta không nói về dịch vụ tổng đài IP có thể xử lí các cuộc gọi của bạn thông qua Internet và không phải thông qua nhà cung cấp viễn thông truyền thống. Trong khi nó có vẻ như một công nghệ tương lai ngoài tầm tay của bạn, chúng ta ở đây để nói về tùy chọn giải pháp tổng đài IP có thật sự khả thi và có thể là một trong những hệ thống thoại đơn giản nhất mà bạn từng sử dụng.

Thiết lập tổng đài IP cho các doanh nghiệp Start-up

Đầu tiên, chúng ta hãy trả lời câu hỏi thường được đặt ra ban đầu là:

Các doanh nghiệp Start-up sử dụng tổng đài IP như thế nào ?

Một điều cần phải hiểu là tổng đài IP là cả một hệ thống cho điện thoại. Vì thế hãy nghĩ về cách mà bạn sử dụng điện thoại trong cuộc sống hàng ngày của bạn và khi nói đến kinh doanh bạn bắt đầu nhận ra những hiệu quả mà hệ thống tổng đài IP có thể có đối với một doanh nghiệp Start-up, và sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Sử dụng giải pháp VoIP trong các doanh nghiệp Start-up

Những hệ thống điện thoại có thể được sử dụng theo một trong những cách thức của doanh nghiệp Start-up.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng hệ thống điện thoại để cài đặt một số điện thoại gọi đến miễn phí cho các khách hàng của bạn. Bạn có thể sử dụng hệ thống tổng đài IP để quản lí, thông qua máy tính, vận hành hệ thống cho phép những khách hàng gọi đến nghe một danh sách các lựa chọn đích đến. Điều này giúp bạn hướng công việc đúng cách, ngay cả khi bạn vẫn làm việc trên ý tưởng “workflow” như một Start-up.

Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn vào các lựa chọn tổng đài IP mà một doanh nghiệp Start-up có, một số trong đó chúng ta đã đề cập rồi, các lựa chọn tổng đài IP và các tính năng bao gồm:

  • Số điện thoại miễn phí chuyển tiếp đến hệ thống tin nhắn tự động.
  • Hệ thống thoại tự động chuyển tiếp đến một máy nhánh nhất định, một điện thoại nhất định hay đến cả điện thoại di động.
  • Các khoản phí cố định hàng tháng.

Một khi bạn đã có cái nhìn tốt với những tính năng này, hiển nhiên tổng đài nghe có vẻ là một lựa chọn tốt nhất có sẵn trong việc xử lí các vấn đề liên quan đến truyền thông liên lạc cho doanh nghiệp Start-up của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *