Showing 1–12 of 63 results

• Công ty viễn thông SunOcean chuyên cung cấp điện thoại IP, điện thoại analog, tai nghe callcenter và phụ kiện, sản phẩm chính hãng.
• Công nghệ VoIP đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam, việc áp dụng các giải pháp VOIP trong doanh nghiệp nhắm tới mục tiêu tối ưu chi phí thoại và nâng cao hiệu suất công việc. Một trong những thành phần cốt yếu của một hệ thống VOIP là điện thoại IP (IP Phone).
• Điện thoại IP có thể kết nối vào mạng sử dụng cáp mạng UTP Cat 5 hoặc tốt hơn, với một RJ-45. Nguồn điện cung cấp cho điện thoại IP từ bộ cung cấp nguồn riêng gắn ngoài, hoặc từ switch. IP phone có chức năng gửi gói tin thoại IP ra đường mạng
• Điện thoại IP được triển khai trong môi trường văn phòng, gắn với các thiết bị switch chuyển mạch Ethernet. IP phone có thể sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có, hoặc là cơ sở hạ tầng được nâng cấp từ kết nối IP phone đến máy tính để bàn. Các kết nối từ IP phone và PC có thể cùng một switch hoặc là khác switch. Trong cả hai trường hợp thì dữ liệu thoại vẫn được ưu tiên hơn.