Chuyển đổi hệ thống điện thoại cũ sang hệ thống tổng đài IP mới

Bạn có quan tâm đến việc chuyển đổi sang hệ thống tổng đài IP mới? Bạn có muốn thoát khỏi những đường dây điện thoại cũ nặng nề và rườm rà đang chạy ra chạy vào công ty/tòa nhà của bạn?

Tiết kiệm tiền và nâng cao hiệu quả công việc với tổng đài IP

Sự thay đổi trong một doanh nghiệp có thể gặp phải vài phản ứng từ các nhân viên và đồng nghiệp. các nhà cung cấp VoIP hiểu điều đó và đã tạo ra các giao diện dễ sử dụng cho người dùng. Không chỉ trải nghiệm người dùng chuyển đổi liền mạch từ cơ chế hệ thống điện thoại cũ, mà cả những người làm công việc bảo trì hoặc IT của công ty cũng phải như vậy.

Hệ thống VoIP cung cấp các tính năng phong phú

Một đặc điểm tuyệt vời của việc chuyển đổi sang hệ thống tổng đài IP mới là bạn không nhất thiết phải làm tất cả trong một lần, bạn có thể lựa chọn chuyển đổi từng phần trông hệ thống tổng đài điện thoại sang VoIP. Để bạn có thời gian để thử nghiệm thực tế với VoIP để xem nó có phải là lựa chọn phù hợp với bạn không.

Các lựa chọn hệ thống tổng đài IP

Khi chuyển đổi sang hệ thống tổng đài IP mới bạn sẽ có hai lựa chọn hệ thống, Hosted hoặc đặt tại cơ sở/công ty của bạn.

Một trong những khác biệt chính của hai lựa chọn đó là với hệ thống tổng đài điện thoại đặt tại công ty của bạn thì bạn sẽ cần vài người hay một đội ngũ chuyên môn chăm sóc cho hệ thống VoIP của bạn. tất cả các thiết bị/phần cứng cần thiết sẽ được đặt trong công ty/tòa nhà cùng với nhân viên. Lựa chọn Hosted thì cho phép các doanh nghiệp tập trung vào chuyên môn của họ trong khi một ai đó đang chăm sóc các vấn đề cần thiết ở bên ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *