Giới thiệu tổng đài

Tổng đài KX-HTS824 tiết kiệm chi phí

Nền tảng đa năng – Hệ thống tổng đài IP và Analog linh hoạt – SIP Trunk với SIP Carrier – Trở thành một SIP Adaptor cho các hệ thống tổng đài cũ

Tổng đài KX-HTS824 tăng năng suất hiệu quả công việc

Kết nối máy nhánh IP từ xa – Tích hợp tính năng hội nghị – Tính năng thông báo

Tổng đài KX-HTS824 dễ dàng bảo trì

Dễ dàng lắp đặt(plug and play) – Bảo trì đơn giản qua giao diện web

Triển khai Tổng Đài IP Panasonic KX-HTS824

Văn phòng – Nhà ở – Công ty luật – Phòng khám đa khoa – Xưởng/nhà kho

Giải pháp tổng đài

Sản phẩm